't Winterhuys
optimaliseert met focus op structuur & identiteit voor uw onderneming
Juridische informatie
Attribution statement
Adobe, Business Catalyst and Creative Cloud are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.
Microsoft and Office are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
Eigendom
Deze website is eigendom van :
't Winterhuys bv, Beerlegemsebaan 46, B-9630 Zwalm
+32 (0)496 87 54 37
Intellectuele eigendomsrechten
© 't Winterhuys-2014 e.v.
De inhoud van deze website, met inbegrip van logo's, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan 't Winterhuys of rechthoudende derden.
Beperking van aansprakelijkheid
't Winterhuys kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de informatie op deze website en wijst elke aansprakelijkheid voor schade van welke vorm dan ook, af. De inhoud van de site (hyperlinks inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden.
't Winterhuys geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.
Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken
Het Belgisch recht is van toepassing op deze website.
In geval van geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement waar de maatschappelijke zetel van 't Winterhuys gevestigd is, bevoegd.
't Winterhuys bv
Beerlegemsebaan 46, B-9630 Zwalm
BTW BE 0547.785.922   RPR Gent, Afd. Oudenaarde

Contacteer ons :
+32 (0)496 87 54 37

© 't Winterhuys 2014-2024
Gerealiseerd door 't Winterhuys
-
Back to Top