't Winterhuys
optimaliseert met focus op structuur & identiteit voor uw onderneming
Privacybeleid - Gegevensbeschermingsbeleid
Laatst aangepast op 25 mei 2018.
Wij respecteren de privacy van iedereen die deze website bezoekt. Om deze reden willen wij u graag informeren over de manier waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken.
Aangezien de gegevens door u zelf worden meegedeeld draagt 't Winterhuys bv geen enkele verantwoordelijkheid over de inhoud ervan.
Door het versturen van uw persoonsgegevens naar ons gaan wij ervan uit dat u, waar nodig en van toepassing, toestemming heeft gegeven tot het verstrekken van de gegevens waarnaar in dit privacybeleid wordt verwezen.
Verwerking van de persoonsgegevens
Gebruik van contactinformatie
Persoonsgegevens die u mededeelt bij vragen om informatie of advies, verwerkt 't Winterhuys slechts om aan uw vraag gevolg te kunnen geven.
Uw verzoek en persoonlijke gegevens zullen met dezelfde zorg worden behandeld als gewone briefwisseling, fax of telefoon.
Bijhouden van uw gegevens
Wij streven ernaar om de informatie die we over u hebben zo nauwkeurig mogelijk te houden.
Indien u de gegevens die u aan ons heeft verstuurd opnieuw wilt bekijken, wijzigen of verwijderen, neem dan contact met ons op.
Gebruik van cookies
Er wordt geen gebruik gemaakt van cookies.
Links naar andere websites
Dit privacybeleid is van toepassing op onze website.
Op onze website kunnen links naar andere websites staan, 't Winterhuys bv kan echter niet verantwoordelijk gesteld worden voor het privacybeleid van die websites.
We raden u aan het beleid van elke website die u bezoekt te raadplegen.
Wijzigingen met betrekking tot dit beleid
Toekomstige aanpassingen van dit privacybeleid - gegevensbeschermingsbeleid kunnen niet worden uitgesloten. We zullen alle wijzigingen ervan op deze pagina aangeven.
Na elke aanpassing wordt ook de datum waarop dit document voor het laatst is bijgewerkt gewijzigd.
________________________________
* Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG / GDPR) - Alle wetten en regelgevingen met betrekking tot gegevensbescherming, waaronder de Europese Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016.
* Privacywet - De wet van 8 december 1992 tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998, tot omzetting van richtlijn 95/46/CE van 24 oktober 1995 van het Europees Parlement en de Raad, betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de bewerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens., B.S. 3 februari 1999.
't Winterhuys bv
Beerlegemsebaan 46, B-9630 Zwalm
BTW BE 0547.785.922   RPR Gent, Afd. Oudenaarde

Contacteer ons :
+32 (0)496 87 54 37
© 't Winterhuys 2014-2024
Gerealiseerd door 't Winterhuys
Back to Top